Förskolan

tussilago

Förskolan

Förskolan Tussilagon drivs med kristen profil. Placering sker utifrån den kommunala barnomsorgskön. Förskolans namn är valt utifrån den vision församlingen har för förskolan, och kan förstås utifrån några kunskaper om denna växt:

 

  • Tussilagon är en vårblomma som växer vid vägkanten: Förskolan ligger vid vägkanten och startade tidigt våren 1989
  • Tussilagons blomma kommer först, sedan kommer de stora bladen: Vi får först ta hand om barnen som kommer till vår förskola, men vi önskar i förlägningen att även föräldrarna ska känna sig hemma i gemenskapen.
  • Tussilagon har en läckande kraft och användes förr som medicinalväxt: Vi önskar att vår förskola ska ha en läkande och helande atmosfär.
  • Tussilagon är en blomma med djupa rötter och svår att utrota: Förskolan ska ha en fast förankring i församlingen och vara hela församlingens angelägenhet.
  • Tussilagon lyser som en sol

Vi önskar att förskolan ska lysa som en sol i vår bygd!