Välkommen

till Förebergs Missonsförsamling!

Vi vill vara en församling med Jesus i centrum där alla människor kan känna sig välkomna. Vi vill berätta om Jesus på vår tids språk och visa Jesu kärlek i vår tids nöd och behov.

Läs vidare

 

Pastor
Jan Folkesson
070-865 41 65
Ordförande
Roger Salemonsson
 
Kassör
Ingvar Blom
 
Bankgiro
5702-5041
 
                                 
Adress
Förebergs Missionsförsamlingen 
Föreberg
576 93 Rörvik
6GP5+JQ Rörvik